0
ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สตรองลมหนาว]
Back
สัมผัสความหนาวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าท้าย ณ ลานสกีฟูจิเท็น ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นกันดั้มยักษ์ ณ โอไดบะ สัมผัสความงามกับเทศกาลประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน 
SKU
รหัสสินค้า
N/A
Stock
จำนวนสินค้า
N/A
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
day
2 - 7 ธ.ค. 19
3 - 8 ธ.ค. 19
6 - 11 ธ.ค. 19
7 - 12 ธ.ค. 19
Price 24,999.00
รายละเอียดสินค้า
นาริตะ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - เทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจุกุ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ศาลเจ้าโอโตเมะ อินาริ - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีเสรีภาพ - อิออน
 
 
วันที่ิ 1       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2       นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3       ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาลIlluminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่ 4       อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5      วัดนาริตะ  - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731