0
ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์คหิมะขาว]
Back
นมัสการพระพุทธรูปปางยืนหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ณ พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ สนุกสนานกับกิจกรรมท้าทาย ณ ลานสกีฟูจิเท็น เทศกาลประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน 
SKU
รหัสสินค้า
N/A
Stock
จำนวนสินค้า
N/A
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
day
4 - 8 ธ.ค. 19
5 - 9 ธ.ค. 19
6 - 10 ธ.ค. 19
7 - 11 ธ.ค. 19
8 - 12 ธ.ค. 19
11 - 15 ธ.ค. 19
Price 25,999.00
รายละเอียดสินค้า
วัดนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ เอ้าท์เล็ท - ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - เทศกาลดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
วันที่ 2       นาริตะ - วัดนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3       ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่ 4       ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี -  ชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 5       กรุงเทพฯ


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731