0
ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี]
Back
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร และสวนโชวะ คิแนน นมัสการพระใหญ่อุชิคิ ไดบุตสึ แห่งเมืองอิบารากิ ถ่ายภาพประทับใจไปกับวิวแสนสวย ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุฮาระ
SKU
รหัสสินค้า
N/A
Stock
จำนวนสินค้า
N/A
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
day
1 - 5 พ.ย. 19
2 - 6 พ.ย. 19
6 - 10 พ.ย. 19
7 - 11 พ.ย. 19
8 - 12 พ.ย. 19
9 - 13 พ.ย. 19
Price 24,999.00
รายละเอียดสินค้า
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ห้าง อิออน จัสโก้ - ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - สวนโชวะคิแนน - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ
 
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
วันที่ 2       นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3       ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน
วันที่ 4       ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - สวนโชวะคิแนน - ดิวตี้ฟรี -  ชินจูกุ  -  สนามบินนาริตะ
วันที่ 5       กรุงเทพฯ 


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731