0
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี]
Back
ชมความสวยงามอุโมงค์เมเปิ้ลและอุโมงค์แปะก๊วย เพลิดเพลินกับเสาโทริอินับ 1,000 ต้น ณ ศาลเจ้าโอโดเมะ อินาริ อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
SKU
รหัสสินค้า
N/A
Stock
จำนวนสินค้า
N/A
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
day
1 - 6 พ.ย. 19
2 - 7 พ.ย. 19
3 - 8 พ.ย. 19
4 - 9 พ.ย. 19
5 - 10 พ.ย. 19
6 - 11 พ.ย. 19
Price 25,999.00
รายละเอียดสินค้า
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - ชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน - ศาลเจ้าโอไดเมะ อินาริ - สวนโชวะคิเนน - ช้อปปิ้งชิบูย่า - อิออน
 
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2       นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3       ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
วันที่ 4       อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5       ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - สวนโชวะคิแนน - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ 
วันที่ 6       กรุงเทพฯ
 

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ดิวตี้ฟรี

                        - ชินจูกุบริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731