0
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี]
Back
เต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแป๊ะก๊วย  ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซุซุกิ ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุ ฮาระ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า
SKU
รหัสสินค้า
N/A
Stock
จำนวนสินค้า
N/A
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
Day
4-8 ธ.ค. 19
7 - 11 ธ.ค. 19
Price 30,999.00
รายละเอียดสินค้า
วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิออน - ใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว - ทุ่งหญ้าเซนโกคุฮาระ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - โอไดบะ

 

วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ

วันที่ 2    ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ์

วันที่ 3    ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4    ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 5    ฮาเนดะ - กรุงเทพฯบริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731