0
ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโก โอซาก้าพาชวนชม]
Back
สัมผัสดินแดนเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น ชมความงามของวัดคินคะคุจิ
SKU
รหัสสินค้า
WW_JP001
Stock
จำนวนสินค้า
SOLD
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
Price ฿19,999.00
รายละเอียดสินค้า
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – อิออน จัสโก้
วันที่ 3  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 4  นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
วันที่ 5  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731